Andra namnsidor:

Nikolaus

Nikolaus (Nicolaus, Nicholaus, Nicolas, Necklas, Nicholas, Νικόλαος, Nikolaj) är ett egennamn och mansnamn, som är ett grekiskt namn bildat av Nike (Νικό) ’seger’ och laos (λαος) ’folk’. Det har använts i Sverige sedan 1100-talet. Namnet har förekommit hos ett antal ryska tsarer och hos ett antal påvar. Även Niklas, Nils, Klas och Colin är varianter av namnet.

Stavningen Nikolaus är vanligast i de äldre generationerna, medan varianten Nicolas eller Nicholas är vanligast bland de yngre.

Popularitet

Namnsdag

6

Babynest