Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

3

augusti 2020

Tage

Tage eller Thage är ett mansnamn med danskt ursprung (Taki). Det kommer ur verbet taka […]

Babynest