Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Mansnamnet Patrik, Patric eller Patrick är av skotskt ursprung och kom till Sverige på 1600-talet […]

Babynest