Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Axel eller Aksel är ett mansnamn, en dansk form av det hebreiska namnet Absalon som […]

Babynest