Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Bartolomeus eller Bartholomeus är ett mansnamn, som hör till de allra ovanligaste namnen, men som […]

Babynest