Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Abbe är ursprungligen ett smeknamn för Albert, Abraham och Albin. En av rollkaraktärerna i Astrid […]

Babynest