Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

27

januari 2020

Göte

Mansnamnet Göte (även stavat Göthe) är fornnordiskt och betyder helt enkelt en person från Götaland. […]

Babynest