Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

20

oktober 2021

Sakarias

Sakarias är ett mansnamn med hebreiskt ursprung, Zecharja (Sakarja), som inlånats via Bibeln och grekiskan. […]

Babynest