Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

18

oktober 2018

Lucas

Mansnamnet Lukas eller Lucas är grekiskt och härstammar från namnet Lucanos som betyder den som […]

Babynest