Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Marcel är en fransk variant av  Marcus och kommer från krigsguden Mars.

Babynest