Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

George kommer från det grekiska ordet Georgós och betyder bonde eller åkerman.

Babynest