Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

18

februari 2019

Fritiof

Fritiof eller Fritjof är ett mansnamn som kan tolkas på två sätt, antingen som ’fridstörare’ […]

Babynest