Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

5

oktober 2022

Franz

Frans eller Franz är ett mansnamn som är en tysk kortform av det latinska Franciscus […]

Babynest