Andra namnsidor:

Anders

Anders är ett nordiskt, företrädesvis svenskt mansnamn. Namnet är en form av Andreas, som i sin tur är ett smeknamn för många namn som börjar på Andro-, som betyder ’människa’ eller ’man’.

Formen Anders är tidigast känd från 1378 och blev snart ett mycket vanligt namn i det svenska bondesamhället. Vid mitten av 1900-talet blev namnet ett modenamn och är idag ett av de vanligaste namnen i Sverige. Dock har populariteten sjunkit något de senaste decennierna.

Andersmäss användes förr som benämning på den mässa som hölls i kyrkorna till minne av aposteln Andreas. Dagen har inom folkloren använts för att spå vädret inför den kommande julhelgen: ”Om Anders braskar (är kall) skall julen slaska” och tvärtom.

Den 31 december 2009 fanns det totalt 192 654 personer i Sverige med namnet Anders, varav 82 668 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 1044 pojkar namnet, varav 36 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

30

november

Antal Anders

192 372

Stycken i Sverige

Babynest