Andra namnsidor:

Förslag tillagt

Namnet har lagts till bland dina förslag

Uno

Uno är ett mansnamn med oklart ursprung. Det kan antingen komma från det fornnordiska namnet Une, bildat till verbet una som betyder ’trivas, vara till freds’, eller från latinets Unus med betydelsen ’en’. Une (runsvenska Uni) förekommer på runinskrifter, t ex denna i Holmsta: ”Säger lät hugga stenen efter Une, sin son”.

Namnet Uno har använts i Sverige sedan 1500-talet.

Namnet är vanligast bland män över 50 år. För närvarande får endast några enstaka pojkar i varje årskull namnet som tilltalsnamn. Den 31 december 2009 fanns det totalt 121nbsp;418 personer i Sverige med namnet Uno, varav 2 727 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 49 pojkar namnet, varav två fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

14

Augusti

Babynest