Andra namnsidor:

Förslag tillagt

Namnet har lagts till bland dina förslag

Ulf

Mansnamnet Ulf är ett fornnordiskt namn med betydelsen varg, jfr ulv. Äldsta belägg i Sverige är runinskrift på 1000-talet, ex. på stenen i Källby Hallar, Västergötland. Ulf och Ragnar, de båda reste denna sten efter Fare, sin fader … kristen man. Han hade god tro på Gud.

Traditionellt uttalades namnet Ulv, men efter stavningsreformen 1906 (då v-ljudet kom att konsekvent stavas med v, utom i egennamn) har läsuttalet med f efterhand blivit helt gällande.

Ulf är relativt vanligt bland män mellan 30 och 60 år, men används numera mest som andranamn. 31 december 2005 fanns det totalt 65929 personer i Sverige med namnet Ulf varav 36642 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 196 pojkar namnet, varav 4 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

11

April

Babynest