Andra namnsidor:

Oscar

Oskar eller Oscar, mansnamn, från forniriska Oscur. Till keltiskan kan namnet ha kommit ifrån det fornisländska Ásgeirr, som är sammansatt av orden áss som i asagudar och geirr som betyder ’spjut’, och är besläktat med den västfrankiska formen av namnet, Ansgar. Alternativt kan namnet vara bildat av de iriska orden os och cara, och skulle då betyda ungefär ”hjortälskare”.

Namnet blev först populärt tack vare Ossians sånger. Mer nyligen var Oskar ett av de allra vanligaste namnen bland nyfödda pojkar i Sverige kring millennieskiftet. Populariteten hade stigit snabbt under 1990-talet. Förra gången Oskar var ett modenamn var kring förra sekelskiftet, men det togs in i den svenska almanackan redan 1812 för att hedra den nyvalde lille arvprinsen Joseph François Oscar (Bernadotte), senare kung Oscar I.

Den 31 december 2005 fanns totalt 65 067 personer i Sverige med namnet Oskar varav 28 690 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 1 934 pojkar namnet, varav 1 042 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Babynest