Andra namnsidor:

Rasmus

Rasmus är ett mansnamn, en form av Erasmus som är bildat från det grekiska ordet erasimos ’värd att älska’.

Namnet har haft en extrem utveckling från att vara mycket ovanligt för 30 år sedan till att bli ett modenamn på 1990-talet och är idag ett av de 30 vanligaste namnen. Namnet är sedan tidigare ganska vanligt i Danmark och Nederländerna. Den 31 december 2008 fanns det totalt 15 848 personer i Sverige med namnet, varav 13 746 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 1337 pojkar namnet, varav 1054 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

26

oktober

Babynest