Andra namnsidor:

Förslag tillagt

Namnet har lagts till bland dina förslag

Olov

Olof, nordiskt mansnamn med betydelsen ’ättling’. Namnet förekommer i olika former i hela det nordiska språkområdet, enligt vissa delar det ursprung med Leif via grundformen Oleifr. Varianter inkluderar Ola (norsk, svensk kortform), Ole (norsk, dansk kortform), Olov, Olaf eller Olav (norsk, isländsk grundform) samt familjärformen Olle. Latiniserat till Olaus eller Olavus. Liksom namn som Ulf och Gustaf uttalades Olof traditionellt med v. Efter stavningsreformen 1906 har läsuttalet med f blivit det vanligare uttalet, även om skriftformen Olov, som går tillbaka på det ursprungliga uttalet, finns som variant.

Namnet är känt i Sverige sedan 1300-talet.

I Norge är Olav ett traditionellt kunganamn.

31 december 2009 fanns det totalt 156 756 personer i Sverige med namnet Olof/Olov varav 17 535 med det som tilltalsnamn. År 2009 fick 87 personer namnet Olof som tilltalsnamn.

Popularitet

Babynest