Andra namnsidor:

Ingemar

Mansnamnet Ingemar eller Ingmar är ett fornnordiskt namn som är bildat av namnet Ing och ett ord som betyder ’berömd’. Ing är möjligtvis namnet på en fornnordisk gud. Samma Ing förekommer också i namn som Inge, Ingvar, Ingemund, Ingvald, Ingeborg och Ingolf.

Det äldsta belägget i Sverige är en runinskrift från 1000-talet på ett flyttblock vid Runby i Eds socken i Uppland: Ingrid lät göra ladbron (lastbryggan) och hugga stenen efter Ingemar, sin man och efter Dan och efter Banke, sina söner. De bodde i Runby och ägde där gård. Kristi hjälpe deras sjä.

Ingemar var ett väldigt vanligt namn bland pojkar på 1940- och 1950-talen, det är fortfarande ett av de 30 vanligaste förnamnen i den manliga befolkningen. De senaste decennierna har namnet huvudsakligen använts som andranamn. Den 31 december 2009 fanns det totalt 71 472 personer i Sverige med namnet Ingemar/Ingmar, varav 10 465 med det som tilltalsnamn/förstanman. År 2003 fick 181 pojkar namnet, varav 9 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

3

juni

Antal Ingemar

62 920

Stycken i Sverige

Babynest