Andra namnsidor:

Ian

”Ian” eller ”Iain” är ett gaeliskt/skotskt namn för John eller Johan. Det är ett väldigt vanligt namn i stora delar av den engelskspråkiga världen. I Storbritannien är Ian det 12:e mest vanliga mansnamnet. I USA håller namnet Ian på att bli allt mer populärt; år 2008 var det på 28:e plats i ”top-100-listan”.

Popularitet

Babynest