Andra namnsidor:

Anselm

Mansnamnet Anselm är ett tyskt namn som betyder Guds hjälm. En sidoform är Selmer. En kvinnlig form är Anselma.

Anselm är ett mycket ovanligt namn i Sverige, endast någon enstaka person har fått namnet som tilltalsnamn det senaste decenniet. Den 31 december 2008 fanns det totalt 382 personer i Sverige med namnet, varav 18 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 5 pojkar namnet, varav 1 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Babynest