Andra namnsidor:

Frank

Frank är ett mansnamn och en kortform av det engelska namnet Francis som i sin tur kommer från det latinska namnet Franciscus. Detta var ursprungligen ett rent tillnamn med betydelsen ”den franske” eller ”fransman”. En tysk variant är Frans. Namnet har förekommit i Sverige sedan början av 1800-talet.

Namnet var ganska vanligt under 1950- och 1960-talet. De senaste decennierna har det legat runt plats 200 i topplistan. 31 december 2005 fanns det totalt 6 438 personer i Sverige med namnet, varav 3 364 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 67 pojkar namnet, varav 20 fick det som tilltalsnamn. Det är också nästan lika vanligt som efternamn med cirka 2 400 bärare.

Popularitet

Namnsdag

4

oktober

Babynest