Andra namnsidor:

Aston

Aston är ett mansnamn som har engelsk härkomst. Aston är en engelsk form av ortnamnet east town, betyder på gammal engelska ”Östra Stan; askträds-bebyggelse”. Möjligen även besläktat med det engelska namnet Astanus. Aston var ett vanligt efternamn i England på 1800-talet. Namnet har ingen vanlig svensk namnsdag men har bolibompanamnsdag den 25 oktober. Aston har använts i Sverige sedan 1990-talet.

Popularitet

Babynest