Andra namnsidor:

Ansgar

Mansnamnet Ansgar är ett forntyskt namn, sammansatt av ord som betyder Gud och spjut. Ansgar var den missionär som först försökte sprida den kristna läran i Sverige.

Ansgar är ett ovanligt namn. Den 31 december 2008 fanns det totalt 309 personer i Sverige med namnet, varav 53 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 5 pojkar namnet, varav 2 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

4

Februari

Babynest