Andra namnsidor:

Valentin

Valentin är ett internationellt mansnamn som har använts i Sverige sedan 1400-talets mitt. Namnet, ursprungligen Valentinus, kommer från latinets valens som betyder ”stark” eller ”frisk”.

Namnet var populärt för ca. 100 år. Sedan 1990-talet ökar namnet på nytt i frekvens, men det är dock få som har Valentin som tilltalsnamn. 31 december 2005 fanns det totalt 6 639 personer i Sverige med namnet, varav 388 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 136 pojkar namnet, varav 13 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

14

februari

Babynest