Andra namnsidor:

Tyko

Tyko (Tycko, Tycho m.fl.) är ett mansnamn. Namnets ursprung är lite oklart, men troligtvis är det en latinisering av det medeltida namnet Tyke (den danska och sydsvenska formen var Tyge), i sin tur sidoformer av namnet Toke (”tok”), som var ett vanligt vikinganamn. En annan förklaring är att det skulle komma från grekiskans ty’che”lycka”, eller att det skulle vara en kortform av Torkel (formerna tykir eller tyki).

Namnet är ovanligt. Det fanns 31 december 2005 totalt 476 personer i Sverige med förnamnet Tyko, varav 119 hade det som tilltalsnamn. År 2003 fick 20 pojkar namnet Tyko, varav 10 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

29

April

Babynest