Andra namnsidor:

Torvald

Torvald eller Thorvald är ett mansnamn med fornnordiskt ursprung. Det förekommer som runstensnamn och är bildat av gudanamnet Tor och vald”härskare”.

Torvald tillhör de namn som populariserades genom 1800-talets nationalromantik och var inte helt ovanligt under första halvan av 1900-talet. Bland dagens pojkar förekommer det nästan uteslutande som andranamn.

Det fanns 31 december 2009 totalt 2 520 personer i Sverige med förnamnet Torvald/Thorvald/Torwald/Thorwald, varav 435 hade det som tilltalsnamn. År 2003 fick 5 pojkar namnet, varav ingen som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

17

Juni

Babynest