Andra namnsidor:

Tore

Tore eller Thore är ett mansnamn med nordiskt ursprung. En äldre form av namnet var Thorir som eventuellt är en sammansättning av guden Tors namn och ett ord verr som betyder ”man” eller ”kämpe”. En annan tolkning är att slutdelen skulle komma från *wihar med betydelsen ”präst”. Namnet är också en kortform av olika namn som börjar på Tor-. Tore förekommer på runstenar, t ex på denna i Karberga, Funbo: ”Ingrid och Ingegärd läto resa stenen och göra vad ute i sundet till minne av Tore, sin fader.” (Upplands runinskrifter 996)

Tore är relativt vanligt bland män över 50 år, men förkommer inte ofta som tilltalsnamn bland de yngre. 31 december 2005 fanns det totalt 20 359 personer i Sverige med namnet Tore eller Thore, varav 8 645 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 83 pojkar namnet, varav 6 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

19

Oktober

Babynest