Andra namnsidor:

Torbjörn

Torbjörn eller Thorbjörn är ett gammalt nordiskt mansnamn som bl.a. förekommer på runstenar och är sammansatt av gudanamnet Tor och ordet björn.

Innan det infördes i almanackan 1901 till minne av kemisten Torbern Bergman (Torbern är en dansk form av namnet), var namnet inte speciellt vanligt och förekom nästan bara i de västra delarna av Sverige. På 1950- och 1960-talen blev det ett modenamn och kom då att bli ett av de vanligare pojknamnen. Populariteten sjönk dock snabbt, och sedan 1980 är det åter ett ganska ovanligt namn. 31 december 2005 fanns det totalt 24 451 personer i Sverige med namnet Torbjörn varav 12 950 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 52 pojkar namnet, varav 3 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

9

Mars

Babynest