Andra namnsidor:

Timothy

Timothy kommer från grekiska Timotheus och betyder ”ära Gud”. Kommer från timao ”att ära” och theos ”gud”.

Popularitet

Babynest