Andra namnsidor:

Ralf

Ralf, även Ralph, är ett mansnamn, en kortform av det fornnordiska Rāðulfr, som är sammansatt av ráð ’råd’ och ulfr ’ulv, varg’. Namnet är belagt (i genitiv) redan på Rökstenen (Ög 136) från 800-talet: Rāðulfs, och senare (i nominativ) på Gillbergastenen (U 1146): RāðulfR. Då namnet förekommer i Sverige i dag anses det ha engelskt ursprung snarare än att vara en inhemsk utveckling av Rāðulfr.

Namnet är ovanligt bland de yngsta, men är ett relativt vanligt namn på 40- och 50-talister. 31 december 2005 fanns det totalt 3202 personer i Sverige med namnet, varav 2036 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 16 pojkar namnet, varav 3 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

27

Mars

Babynest