Andra namnsidor:

Ragnar

Ragnar är ett mansnamn med gammalt nordiskt ursprung. Bildat av regin”gudamakt” eller möjligtvis ”råd”, och -arr som kan vara lika med harjaR”härförare”, ”krigare”. Förnamnet Rainer är sidoform till Ragnar, således är Rainer och Ragnar olika namnformer av samma namn.

Namnet Ragnar är vanligast bland den äldre befolkningen, endast ett fåtal pojkar varje år får numera namnet. Den 31 december 2009 fanns det totalt 18 212 personer i Sverige med namnet, varav 2 722 med det som tilltalsnamn. Det fanns också 308 personer med efternamnet Ragnar. År 2003 fick 79 pojkar i Sverige namnet, varav 7 fick det som tilltalsnamn.

På finländska Befolkningsregistercentralens webbplats anges endast hur många barn som årligen har fått ett visst namn. Mellan åren 1920 och 2010 har totalt 1 856 finlandssvenska barn i Finland fått förnamnet Ragnar.

Popularitet

Namnsdag

1

oktober

Babynest