Andra namnsidor:

Pär

Mansnamnet Per (Pehr, Pär), är en nordisk kortform av Petrus som är en latinsk form av det grekiska namnet Petros, vilket är en översättning av det arameiska namnet Kefas som betyder klippa. Namnet är även en nordisk kortform av Peter med samma ursprung som Petrus. Annan etymologisk tolkning: fornnordiska för viktig person eller hövding.

Äldsta belägg i Sverige är från år 1428.

Per är totalt sett ett mycket vanligt namn i Sverige, men är just nu inte särskilt populärt och finns inte med på topp hundra-listan över namn på nyfödda i Sverige 2005. Den 31 december 2005 fanns det totalt 175 396 personer folkbokförda i Sverige med namnet Per, varav 70 825 med det som tilltalsnamn/förstanamn. Motsvarande siffror för Pär var 16 344 respektive 8 303. År 2003 fick 121 pojkar namnet, varav två fick det som tilltalsnamn/förstanamn.

Smeknamn till namnet Per är: Pelle, Perra, Perka.

Popularitet

Babynest