Andra namnsidor:

Pål

Paul eller Pål är ett mansnamn, en kortform av Paulus, med betydelsen den lille eller den ringe. Namnet Paul, som använts i Sverige sedan 1600-talet. Pål är en dansk-norsk-svensk variant som främst använts i Skåne och Jämtland och Pablo är den spanska motsvarigheten.

Namnet var ganska vanligt på 1980-talet, men därefter har trenden varit nedåtgående. 31 december 2005 fanns det totalt 18 784 personer i Sverige med namnet Paul, varav 6 787 med det som tilltalsnamn. Det fanns vid samma tidpunkt 1007 personer med namnet Pål, varav 589 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 149 pojkar namnet, varav 13 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

15

Januari

Babynest