Andra namnsidor:

Osvald

Osvald är ett mansnamn med gammalt nordiskt ursprung (Osvaldr, Ásvaldr). Bildat av áss”gud” och valdr”härskare”. Namnet fanns i den svenska almanackan redan på 1600-talet, efter en engelsk helgonkung, men rensade sedan ut och återkom igen först år 1986. Den engelska formen är Oswald.

Namnet är just nu mycket ovanligt, endast några enstaka pojkar i varje årskull får det som tilltalsnamn. 31 december 2009 fanns det totalt 1 094 personer i Sverige med namnet Osvald eller Oswald, varav 109 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 4 pojkar namnet, men ingen fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

3

Oktober

Babynest