Andra namnsidor:

Manuel

Manuel är ett maskulint förnamn med främst portugisisk- och spanskspråkigt ursprung. Det kommer från hebreiskans Emmanuel, som betyder ”Gud är med oss”, och som var det i Gamla Testamentet förutspådda namnet på Messias. Den tyska och skandiaviska formen av namnet är vanligen Emanuel. Den feminina motsvarigheten är Manuela.

Popularitet

Babynest