Andra namnsidor:

Love

Love eller (ovanligare) Lowe är en (svensk) variant av Louis som är en fransk smekform av Ludvig. Love kan också vara en omskrivning av Lovisa. Namnet används både som mansnamn och som kvinnonamn, men är dock vanligare på män.

Namnet är mycket ovanligt bland vuxna män, det finns färre än 200 män över 30 års ålder som bär namnet. Däremot finns flera hundra pojkar i varje årskull från 1990-talet som heter Love. 31 december 2009 fanns det totalt 6.058 män i Sverige med namnet Love/Lowe, varav 2.953 med det som tilltalsnamn. Det fanns även 531 kvinnor med detta namn vid denna tidpunkt, varav 128 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 344 pojkar namnet, varav 182 fick det som tilltalsnamn. Samma år fick 24 flickor namnet, varav 6 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

2

oktober

Babynest