Andra namnsidor:

Knut

Knut är ett mansnamn med nordiskt ursprung. Vanligtvis tolkas dess betydelse som identiskt med det moderna ordet knut, ibland anges betydelsen vara ’den käcke’ eller ’den frimodige’ efter ett tyskt ord. Namnet har förekommit som kunganamn både i Sverige och Danmark. Knud är den danska formen, Knútur den isländska.

Namnet var populärt kring förra sekelskiftet, men användes mer sällan under senare delen av 1900-talet. Dock verkar trenden just nu vara uppåtgående. Den 31 december 2005 fanns det totalt 17 599 personer i Sverige med namnet, varav 8 477 med det som tilltalsnamn. Det fanns samtidigt också 50 kvinnor som hette Knut, och 13 personer hade det som efternamn. År 2003 fick 99 pojkar namnet, varav 12 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

13

januari

Babynest