Andra namnsidor:

Julius

Julius är ett latinskt mansnamn som härstammar från det romerska släktbundna personnamnet (mask.) Iiulius senare Giolio, som härleds från det grekiska ordet ιουλος ioulo som är ett alernativt namn på Demeter och vars uttydelse är omtvistad.

Namnet har använts i Sverige sedan mitten av 1500-talet. Namnet ökar nu i popularitet efter att länge ansetts som föråldrat. 31 december 2005 fanns det totalt 4 449 personer i Sverige med namnet, varav 1 237 med det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

16

februari

Babynest