Andra namnsidor:

Jonny

Johnny är huvudsakligen ett mansnamn, som även kan stavas Jonny. Johnny är en smekform av John, vilket i sin tur är en kortform av Johannes, och betyder Gud har varit nådig.

Det finns 10940 människor i Sverige som har stavar sitt namn Jonny, varav 72 är kvinnor. Av männen har 6508 namnet Jonny som tilltalsnamn/förstanamn och 33 av kvinnorna. Något fler, 11791 män, stavar namnet Johnny, varav 7048 bär namnet som tilltalsnamn. Med denna stavning finns 48 kvinnor som bär namnet.

Popularitet

Namnsdag

12

juni

Babynest