Andra namnsidor:

Jonathan

Jonathan (även stavat Jonatan) är ett mansnamn som betyder ”Guds gåva” av det hebreiska יְהוֹנָתָןYehonatan.

I Bibeln var Jonathan son till kung Saul och vän med David.

Jonatan var ett av 1990-talets stora modenamn. Fortfarande får runt 500 pojkar varje år Jonatan som tilltalsnamn. Stavningen Jonathan dominerar bland de yngre. Den 31 december 2009 fanns det totalt 27 322 personer i Sverige med namnet, varav 20 335 med det som tilltalsnamn. År 2009 fick 448 pojkar namnet, att jämföra med 960 år 1998.

Popularitet

Antal Jonathan

27 904

Stycken i Sverige

Babynest