Andra namnsidor:

John

John är ett mansnamn med engelskt ursprung, och är en kortform av Johannes, som är en grekisk ombildning av det hebreiska namnet Jochanan som betyder ’Gud har förbarmat sig’.

Äldsta belägget i Sverige är från år 1729.

John är ett av de 30 vanligaste förnamnen både i äldre generationer och bland de yngsta. Som tilltalsnamn har John legat runt plats 70 de senaste åren. Den 31 december 2005 fanns det totalt 66 752 personer i Sverige med namnet, varav 26 964 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 873 pojkar namnet, varav 136 fick det som tilltalsnamn. De flesta föddes i Skåne.

Popularitet

Namnsdag

3

maj

Antal John

66 995

Stycken i Sverige

Babynest