Andra namnsidor:

Joar

Joar är ett nordiskt mansnamn, som på runstenar skrivs som Iuar, och betyder ’hästkrigare’. Förledet jo- är ett urgammalt ord för ’häst’ (isländska jór, fornengelska ēoh, urgermanska *ihwaz; från det urindoeuropeiska *eḱwos, varav även latin equus, grekiska hippos, galliska epos (se Epona), sanskrit aśvaḥ, persiska asb, armeniska ēš ’åsna’, hettitiska aśwas, litauiska ašva ’märr’ samt tokhariska yuk [a] och yakwe [b]). Efterledet -ar betecknar maskulinum, alltså man eller krigare och är identiskt med -ar i Gunnar, Ivar och Ragnar. Orter med namnet Jordstorp hette på fornsvenska Ioarsthorp, och kommer alltså av detta namn.

Namnet har varit mycket ovanligt, men har ökat i popularitet under det senaste decenniet. Den 31 december 2005 fanns det totalt 796 personer i Sverige med namnet, varav 587 hade det som tilltalsnamn. År 2003 fick 60 pojkar namnet, varav 48 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

31

januari

Babynest