Andra namnsidor:

Hemming

Hemming är ett mansnamn vars betydelse är omtvistad. Möjligtvis kommer namnet från det isländska ordet hamr som betyder ’gestalt’ eller ’skepnad’.

Hemming hör till de ovanliga namnen i Sverige. Den 31 december 2009 fanns totalt 341 personer i Sverige med namnet Hemming, varav 52 med det som förstanamn/tilltalsnamn. Den 31 december 2009 fanns i Finlands folkbokföring 1636 personer med namnet Hemming och 907 med den finska formen Hemminki, varav två med vardera namnet kvinnor. År 2003 fick 2 pojkar namnet i Sverige, men ingen fick det som tilltalsnamn. Namnet Hemming förekommer även som efternamn, oftast då i engelskspråkiga länder. Det finns två kända ätter Hemming i Sverige. Namnet Hemminki är ett inte alldeles ovanligt släktnamn i Österbotten.

Popularitet

Namnsdag

22

Maj

Babynest