Andra namnsidor:

Fritiof

Fritiof eller Fritjof är ett mansnamn som kan tolkas på två sätt, antingen som ’fridstörare’ eller ’fridens tjänare’ beroende om man ser tjof som ’tjuv’ eller som engelskans theow ’tjänare’.

Fritjof är den äldre stavningen av namnet. I svenska almanackan användes denna stavning under åren 1901–1992, men därefter ändrades den till Fritiof (från 2001 den 18 februari).

Namnet blev mycket modernt under mitten av 1800-talet, efter att Esaias Tegnérs Frithiofs saga kommit ut 1825. Under större delen av 1900-talet har namnet varit relativt ovanligt. Den 31 december 2005 fanns det totalt 1 957 personer i Sverige med namnet Fritiof eller Fritjof, varav 230 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 37 pojkar namnet, varav 7 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

18

Februari

Babynest