Andra namnsidor:

Franz

Frans eller Franz är ett mansnamn som är en tysk kortform av det latinska Franciscus eller italienska Francesco, ursprungligen ett tillnamn med betydelsen ’den franske’ eller ’fransman’.

Namnet hade sin högsta frekvens runt förra sekelskiftet, men har aldrig varit något riktigt modenamn. Den 31 december 2007 fanns det totalt 8065 personer i Sverige med namnet Frans eller Franz mm, varav 2 798 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 155 pojkar namnet, varav 44 fick det som tilltalsnamn. Det finns också ungefär 363 personer som har Frantz/Franz/Frans/Franc/Frants som efternamn. Den kvinnliga formen är Fransiska/Franziska/Francisca/Francesca/Frances.

Popularitet

Namnsdag

4

Oktober

Babynest