Andra namnsidor:

Einar

Einar eller Ejnar är ett mansnamn med nordiskt ursprung, som motsvarar det isländska ordet einheri ’en som kämpar/strider ensam’. En annan form av namnet är Enar.

Namnet var ett av de 20 vanligaste förnamnen i början på 1900-talet, men har varit relativt ovanligt sedan 1930-talet. Sedan mitten på 1990-talet har namnet haft en svag uppgång igen, men det finns fortfarande inte bland de 150 vanligaste namnen. Den 31 december 2009 fanns det totalt 17 258 personer i Sverige med namnet Einar eller Ejnar, varav 2 581 med det som förstanamn/tilltalsnamn. År 2003 fick 168 pojkar namnet, varav 29 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

26

september

Babynest