Andra namnsidor:

Edmund

Edmund är ett mansnamn med brittiskt ursprung, sammansatt av ord med betydelserna rikedom och beskyddare. Namnet har använts i Sverige sedan 1620-talet. Den franska formen är Edmond.

Edmund är mycket ovanligt bland de yngsta i dag. Under 1990-talet var det bara en handfull fick det som tilltalsnamn. Just nu är dock trenden uppåtriktad. 31 december 2007 fanns det totalt 1 252 personer i Sverige med namnet, varav 167 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 18 pojkar namnet, varav 8 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

18

Mars

Babynest