Andra namnsidor:

Cornelius

Cornelius eller Kornelius är ett mansnamn och ett efternamn.

Popularitet

Babynest