Andra namnsidor:

Berthold

Berthold är ett mansnamn med tyskt ursprung, med betydelsen ’ljus’ och ’härskare’.

Namnet är mycket ovanligt i Sverige. Den svenska formen Bertil är betydligt vanligare. Den 31 december 2005 fanns det totalt 595 personer i Sverige med namnet, varav 110 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 2 pojkar namnet, varav 1 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

11

Juni

Babynest