Andra namnsidor:

Bartolomeus

Bartolomeus eller Bartholomeus är ett mansnamn, som hör till de allra ovanligaste namnen, men som ändå har en plats i almanackan. Namnet är arameiskt och inte besläktat med de liknande namnen Bert och Bertil som är av germanskt ursprung. Bartolomeus var en av Jesu lärjungar.

Den 31 december 2009 fanns det 66 män i Sverige vid namn Bartolomeus/Bartholomeus, varav 8 med det som tilltalsnamn/förstanamn. Detta gör det till det ovanligaste namnet i almanackan. De senaste åren har enstaka personer fått namnet, men endast som andranamn.

Popularitet

Babynest