Andra namnsidor:

Alrik

Mansnamnet Alrik eller Alarik är ett gammalt nordiskt namn med betydelsen ’allhärskare, den som härskar över allt’. I Ynglingasagan kan man läsa om Erik och Alrik som slog ihjäl varandra med hästbetsel som vapen. Alrik förekommer i runinskrifter. Adalrik/Adelrik var en variant som kommer av det fornhögtyska Athelric.

Namnet fick en viss popularitet när det infördes i almanackan 1901, men har under större delen av 1900-talet varit relativt ovanligt. Under 2000-talets första år verkar det som namnet åter igen uppmärksammats och namnet har klättrat uppåt i listorna. Den 31 december 2009 fanns det totalt 1 458 personer i Sverige vid namn Alrik/Alarik, varav 217 med det som förstanamn/tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

5

Augusti

Babynest