Andra namnsidor:

Alf

Alf är ett nordiskt mansnamn bildat från alv (isl. álfr), ett övernaturligt väsen i nordisk mytologi som utvecklats till älvorna i senare folktro. Den feminina formen är Alva. Namnledet förekommer även i sammansättningar som Alfred och Alfhild och är också en kortform för Adolf. Ett vanlig smeknamn är Affe. I engelsktalande länder är Alf (och Alfie) ett smeknamn för Alfred.

Äldsta belägg i Sverige är en runinskrift från 1000-talet. Namnet var populärt från 1930-talet och fram till 1950, men har sedan minskat i användning. Sedan mitten på 1990-talet får endast några enstaka pojkar i varje årskull namnet som tilltalsnamn. Den 31 december 2008 fanns det 25 237 personer i Sverige med namnet Alf, varav 12 169 hade det som tilltalsnamn. År 2003 fick 73 namnet, men ingen fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

21

Juni

Babynest