Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Sune är ett gammalt nordiskt mansnamn, ursprungligen bildat av fornsvenskans sun med betydelsen ‘son’. Namnet […]