Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

20

december 2014

Israel

Mansnamnet Israel är hebreiskt och betyder troligtvis ungefär ”‘Gud strider” eller ”Guds kämpe”. Israel är […]