Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

25

september 2016

Tryggve

Tryggve eller Trygve är ett mansnamn med nordiskt ursprung, bildat av adjektivet trygg med betydelsen […]

Babynest