Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

25

november 2015

Noah

Noah är ett bibliskt (hebreiskt) mansnamn av  ursprung med möjlig betydelse ”vila, tröst”.

Babynest