Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Evald är ett mansnamn med gammalt tyskt ursprung (Ewald eller Ewawald). Namnet är bildat av […]