Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Tage eller Thage är ett mansnamn med danskt ursprung (Taki). Det kommer ur verbet taka […]

Babynest