Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

2

september 2014

Samuel

Samuel (Schemuel på hebreiska) är ett mansnamn som betyder ”Gud hör bön”. Den bibliska personen […]