Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Rune är ett mansnamn med nordiskt ursprung. Både Rune och dess feminina form Runa är […]