Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Förkortning på Alexander, Alexandra eller Alexis.

Babynest