Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Gerd är ett tyskt mansnamn, en förkortning av Gerhard eller en variant av det namn […]

Babynest