Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

16

augusti 2018

Brynolf

Mansnamnet Brynolf är ett fornnordiskt namn som är sammansatt av orden för ”brynja” och ”varg” […]

Babynest