Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Niklas, Nichlas, Nicklas eller Niclas är ett mansnamn och en nordisk kortform av namnet Nikolaus […]

Babynest