Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

23

juni 2018

Adolf

Adolf är ett mansnamn av tyskt ursprung, kortform Alf. Namnet är sammansatt av de gamla […]

Babynest