Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Jonatan (även stavat Jonathan) är ett mansnamn som betyder ”Guds gåva” av det hebreiska יְהוֹנָתָןYehonatan. […]

Babynest