Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Vincent är ett mansnamn med latinskt ursprung och med betydelsen segrande. Namnet har använts i […]

Babynest