Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

27

augusti 2014

Rolf

Mansnamnet Rolf, en kortform av det fornnordiska namnet Rodhulf som är sammansatt av orden hrodr, […]