Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Mårten är en försvenskad form av mansnamnet Martin. Första belägg är från 1348. och det […]

Babynest