Andra namnsidor:

Förslag tillagt

Namnet har lagts till bland dina förslag

Klemens

Klemens, eller Clemens, är ett mansnamn av latinskt ursprung med betydelsen ’nådig’ eller ’mild’. Namnet har använts i Sverige sedan 1200-talet och var mycket vanligt under medeltiden. Sitt starkaste fäste hade namnet i Norrland där det även var vanligt som förnamn bland samer. Sin starkaste period hade Klemens på 1950-talet och nuförtiden är namnet ovanligt, högst några enstaka pojkar får namnet som tilltalsnamn varje år.

Den 31 december 2008 fanns det totalt 524 personer i Sverige med namnet Klemens eller Clemens, varav 155 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 5 pojkar namnet, varav 2 fick det som tilltalsnamn.

Många påvar har burit namnet och det är för att hedra Clemens I, en biskop i Rom som enligt legenden led martyrdöden år 102, som namnet återfinns i almanackan.

Popularitet

Namnsdag

23

November

Babynest